ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ 

1. Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης σε μικροκλίμακα. 2. Αραίωση διαλύματος και ανάμειξη διαλυμάτων με χρήση ΤΠΕ. Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr) 3. Παρασκευή διαλυμάτων ορισ...

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Κ. Αποστολόπουλος και Σ. Δόσης, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Ε.Κ.Φ.Ε. της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας Ε. Κάτανα, Γ. Κορακάκη, Π. Λάζο και Π. ...

Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ Α΄ Αθήνας κ. Κάτανα Ε., Κορακάκης Γ. Λάζος Π., Στασινάκης Π. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 Κ. Αποστολόπουλος και Σ. Δόσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής καλούν τους εκπα...

Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ Α΄ Αθήνας κ. Κάτανα Ε., Κορακάκης Γ. Λάζος Π., Στασινάκης Π. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 Κ. Αποστολόπουλος και Σ. Δόσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής καλούν τους εκπα...

1. Αγωγιμότητα διαλυμάτων με ΤΠΕ. https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10786 https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10788 https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1079 2. Εφαρμογές με μεί...

Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ Α΄ Αθήνας κ. Κάτανα Ε., Κορακάκης Γ. Λάζος Π., Στασινάκης Π. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 Κ. Αποστολόπουλος και Σ. Δόσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής καλούν τους εκπα...

Περισσότερα άρθρα: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΕΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ