Τι μετρά ένα ρολόι

Τι μετράει ένα ρολόι;

                                                                                           

 

Το καθε ρολόι διαθέτει ένα ταλαντωτή του οποίου μετρά τον αριθμό των ταλαντώσεων.

Στα μηχανικά ρολόγια ο ταλαντωτής ταλαντώνεται με συχνότητα συνήθως 1-3 Hz. Κερδίζουν ή χάνουν περίπου 1-2 min την ημέρα

Στα ρολόγια quartz ο ταλαντωτής (ένας κρύσταλος SiO2) ταλαντώνεται  με συχνότητα περίπου 33000 Ηz  (πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο). Κερδίζουν ή χάνουν περίπου 1-2 min το έτος

Οσο περισσότερες ταλαντώσεις ανά δευτερόλεπτο τόσο λιγότερο χάνει ή κερδίζει το ρολόι! 

Τα ατομικά ρολόγια χάνουν ή κερδίζουν λιγότερο από 0,000000001 δευτερόλεπτα την ημέρα.

 

1o