ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΗΜΕΙΑ


 

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ:

    Κάθε άσκηση με χρήση προσομοίωσης , μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο ΣΕΦΕ με χρήση videoprojector. Το applet αναλαμβάνει ο /η Καθηγητής(ρια). Προτείνεται η χρήση ασύρματου ποντικιού ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και οι μαθητές. Κάθε μαθητής θα έχει το δικό του φύλλο εργασίας.

 

 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

 Διάλυμα ζάκχαρης και αλατιού