ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ


 

MICROSCOP

 

 Οδηγό για τις παρατηρήσεις μονόμων παρασκευασμάτων θα βρείτε στο εγχειρίδιο του μικροσκοπίου (Top Menu => Εγχειρίδια ορργάνων => Μικροσκόπιο) και στις ασκήσεις Βιολογίας του Λυκείου  (Top Menu => Ασκήσεις => Ασκήσεις Λυκείου  =>  Βιολογία)