ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΕ


 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΕΛ ΕΠΑΛ 
Γ/σιο ∆ιαπολ. Εκπ/σης Αθ. Πειρ. Σχ. Πανεπ. Αθηνών 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
1ο Πειρ. Γυµν. Αθηνών 1ο Πειρ. Γεν. Λύκειο Αθηνών 2ο ΕΠΑΛ. Αθηνών
4ο Γυµνάσιο Αθηνών 4ο Γεν. Λύκειο Αθηνών 3ο ΕΠΑΛ Αθηνών
9ο Γυµνάσιο Αθηνών 6ο Εσπ. Γεν. Λύκειο Αθηνών 5ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αθήνας
12ο Γυµνάσιο Αθηνών 9ο Γεν. Λύκειο Αθηνών 9ο ΕΠΑΛ Αθηνών
14ο Γυµνάσιο Αθηνών 12ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
15ο Γυµνάσιο Αθηνών 14ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
19ο Γυµνάσιο Αθηνών 15ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
39ο Γυµνάσιο Αθηνών 19ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
41ο Γυµνάσιο Αθηνών 27ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
42ο Γυµνάσιο Αθηνών 39ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
48ο Γυµνάσιο Αθηνών 41ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
50ο Γυµνάσιο Αθηνών 42ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
51ο Γυµνάσιο Αθηνών 50ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
52ο Γυµνάσιο Αθηνών 52ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
60ο Γυµνάσιο Αθηνών 63ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
62ο Γυµνάσιο Αθηνών 67ο Γεν. Λύκειο Αθηνών  
63ο Γυµνάσιο Αθηνών  
66ο Γυµνάσιο Αθηνών  
67ο Γυµνάσιο Αθηνών  
72ο Γυµνάσιο Αθηνών