ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


2014-15

   Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε:   Θωμάς  Κρεμιώτης, Φυσικός MSc

Συνεργάτες/ιδες:  1. Κατερίνα Γιώτη, Βιολόγος ΜSc (*)

   2. Καλομοίρα Αγιαμαρνιώτη, Χημικός PhD (*)

   3. Ιωάννης Αρμάγος Φυσικός (* )

   4. Βουκελάτου Διονυσία, Βιολόγος ΜSc (*)

Στα ΕΚΦΕ Ομόνοιας δεν έχουν αποσπαστεί συνεργάτες για το σχ. έτος 2014-15

(*) Οι συνεργάτιδες(ες) του ΕΚΦΕ είναι πλήρους απασχόλησης και υποχρεώσεων στα σχολεία τους (Διδακτικό ωράριο,  εξωδιδακτικές εργασίες, ...). Η συνεργασία με το ΕΚΦΕ γίνεται εθελοντικά στο χρόνο που προβλέπεται από τη διευθέτηση του ωραρίου τους (όταν είναι εφικτό) ή επιπλέον του υποχρεωτικού ωραρίου και παρουσίας στα σχολεία τους.

2013-14

   Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε:   Θωμάς  Κρεμιώτης, Φυσικός MSc

Συνεργάτες/ιδες:  1. Κατερίνα Γιώτη, Βιολόγος ΜSc (*)

   2. Καλομοίρα Αγιαμαρνιώτη, Χημικός PhD (*)

   3. Ιωάννης Αρμάγος Φυσικός (*)

Στα ΕΚΦΕ Ομόνοιας δεν έχουν αποσπαστεί συνεργάτες για το σχ. έτος 2013-14

(*) Οι συνεργάτιδες(ες) του ΕΚΦΕ είναι πλήρους απασχόλησης και υποχρεώσεων στα σχολεία τους (Διδακτικό ωράριο,  εξωδιδακτικές εργασίες, ...). Η συνεργασία με το ΕΚΦΕ γίνεται εθελοντικά στο χρόνο που προβλέπεται από τη διευθέτηση του ωραρίου τους (όταν είναι εφικτό) ή επιπλέον του υποχρεωτικού ωραρίου και παρουσίας στα σχολεία τους.

2012-13

   Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε:     Θωμάς  Κρεμιώτης, Φυσικός MSc

Συνεργάτες/ιδες:  1. Κατερίνα Γιώτη, Βιολόγος ΜSc (*)

   2. Καλομοίρα Αγιαμαρνιώτη, Χημικός PhD (*)

   3. Ιωάννης Αρμάγος Φυσικός (*)

Στα ΕΚΦΕ Ομόνοιας δεν έχουν αποσπαστεί συνεργάτες για το σχ. έτος 2012-13

(*) Οι συνεργάτιδες(ες) του ΕΚΦΕ είναι πλήρους απασχόλησης και υποχρεώσεων στα σχολεία τους (Διδακτικό ωράριο,  εξωδιδακτικές εργασίες, ...). Η συνεργασία με το ΕΚΦΕ γίνεται εθελοντικά στο χρόνο που προβλέπεται από τη διευθέτηση του ωραρίου τους (όταν είναι εφικτό) ή επιπλέον του υποχρεωτικού ωραρίου και παρουσίας στα σχολεία τους.