ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 [2]

Α' Τετράμηνο  πατήστε εδώ ...

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2014-15  πατήστε εδώ ...

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2014-15  πατήστε εδώ ...

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 [2]

Α' Τετράμηνο πατήστε εδώ ...

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2013-14 [2] [3]

Σεπτέμβριος  - Οκτώβριος - Νοέμβριος  πατήστε εδώ ...

 Δεκέμβριος - Ιανουάριος πατήστε εδώ ...

 Φεβρουάριος - Μάρτιος πατήστε εδώ ...

Απρίλιος - Ιούλιος πατήστε εδώ ...

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2013-14  πατήστε εδώ ...

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2013-14  πατήστε εδώ ...

  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2012-13 [1]

 Α' Τρίμηνο πατήστε εδώ ...

 Β' Τρίμηνο [2] πατήστε εδώ ...

Γ' Τρίμηνο [2] πατήστε εδώ ...

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2012-13  πατήστε εδώ ...

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2012-13 πατήστε εδώ ...

 


[1] Ο προγραμματισμός είναι πιθανόν να τροποποιηθεί επειδή στο ΕΚΦΕ δεν έχουν αποσπαστεί συνεργάτες

[2] Δεν δόθηκαν οδηγίες και προτεραιότητες από το ΥΠΕΘΠΑ όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3/ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υπευθύνων της 92985/Γ7/10-8-2012/ΥΠΕΠΘ/ Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των ΕΚΦΕ ...

[3] Ο Προγραμματισμός γίνεται σε συνεργασία με τους Σχ. Συμβούλους και για περίοδο περίπου 2 μήνών, επειδή στο ΕΚΦΕ δεν έχουν αποσπαστεί συνεργάτες και τα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας και Βιολογίας καλύπτονται από εθελοντές εκπαιδευτικούς όταν τους το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις προς τα σχολεία που υπηρετούν.